สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรอง ผอ.สพท.

เมื่อวันที่  7 เมษายน 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำโดย นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นายสงัด คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1) ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1