สพม.ร้อยเอ็ด จัดประเพณีงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.รอ นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประกอบพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดวิมลนิวาส พร้อมกับรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบอุบัติเหตุ และอุบัติภัย และช่วยเหลือการกุศลสาธารณประโยชน์ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด