สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะบอร์ดบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามสืบไป พร้อมร่วมร้องเพลง Happy Birthday และอวยพรวันเกิดให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด