สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมผู้รับผิดชการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(KRS) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานประชุมผู้รับผิดชการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(KRS) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ทราบแนวทางการประเมินและดำเนินการตามตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1