สพป.ขอนแก่น เขต2 ร่วมใจเข้าแถวเคารพธงชาติ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 บุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ซึ่งจะมีกิจกรรมที่แสดงเชิงสัญลักษณ์เพื่อวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน ทุกเช้าวันจันทร์