สพป.ระยอง เขต 1 ตรวจติดตามจุดตรวจทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

วันที่ 14  เมษายน 2564   สพป.ระยอง เขต 1 โดยการนำของนายสุพรรณ  หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชน และตรวจโควิด 19  ของหน่วยบริการประชาชนอำเภอปลวกแดง 6จุดได้แก่ ด่านตรวจจุดบริการหน้าโรงเรียนบ้านมาบยางพร  หน้าศูนย์ อปพร.อบต.ละหาร   หน้าที่ทำการ อบต.ตาสิทธิ์  หน้าที่พักสายตรวจหนองไร่  ถนนเส้นแม่น้ำคู้เนินกระบกและหน้าห้องเช่าสภากรณ์ ถนนสาย 3191