สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะผู้บริหารฯในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) work from home

วันที่ 16 เมษายน 2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) work from home ณ ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคณะผู้บริหารในการถ่ายทอดแนวปฎิบัติให้บุคลากรในสำนักงานฯได้รับทราบ จากหนังสือสั่งการของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)