สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการปรับภูมิทัศน์

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับภูมิทัศน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา 5 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนในการปรับภูมิทัศน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน