สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)