วัน อังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับลดงบประมาณตามแผนฯ ครั้งที่ 1/2564

วัน อังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับลดงบประมาณตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

Latest posts by Thanaphol pongpattanasiri (see all)