สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประขุมเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conferen

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มอบหมายให้ ดร. ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ VDO Conferrence เพื่อเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านนระบบ Conferen ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษกาฬสินธุ์ เขต 2 ชั้น 3