สพป.ชัยนาท ประชุมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบConference

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย นายองอาจ พินทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ที่กำกับดูแลการศึกษาทางไกล  นายสมกมล จ๋วงพานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมามูล และ ครู เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบConference ผ่านทาง OBEC Channel ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท