สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference โดยการประชุมผ่านระบบ Conference ทาง OBEC Channel เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒