สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ครูโรงเรียนอาโอยาม่า 2 ที่ประสบอุบัติเหตุ

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางเข้ามอบเงินช่วยเหลือของกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้กับนางปทุมวรรณ สว่างอารมณ์ ครูโรงเรียนอาโอยาม่า 2 ที่ประสบอุบัติเหตุหกล้มกระดูกแขนหัก เมื่อวันที่ 18เมษายน 2564 พร้อมให้กำลังใจและความช่วยเหลือเบื้องต้น ด้วยเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย