สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารห้องประชุม สพป.หนองคาย เขต 1

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประชุมเตรียมความพร้อมทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารห้องประชุม สพป.หนองคาย เขต 1 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2564 ทอดถวาย ณ วัดป่านาขาม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดอำเภอสังคม เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณวัดป่านาขามอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย