การจัดการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับเด็กและสตรีภายใต้การเฉลิมฉลอง Girls in ICT Day Thailand 2021

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบนี้