สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่เอกวิทยาศาสตร์จำนวน 3 อัตรา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา โดยนายชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ปฐมนิเทศและให้นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง โดยยึดแนวทาง ดังนี้ 1) เป้าชัด 2) จัดลำดับความสำคัญ 3)ฝันให้ไกลไปให้ถึง 4) พึง Re-Check 5) เด็กต้องมาก่อน และดร.นิมิตร  ฤทธิ์ไธสง รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้แนะนำในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตลอดจนสิทธิประโยชน์ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งผู้ที่ได้รับการบรรจุ คือ 1) นางสาวภมรมาศ ศรีอักขรินทร์  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 2)นางสาวกัณฐิกา มาสิงห์ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 3)นายณัฐวุฒิ จงเพียร โรงเรียนบ้านสะพานหิน