สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการถวายผ้ากฐินพระราชทาน

 วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.30 น. นายบุญส่ง  ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำคณะรอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำผ้าพระราชทานไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ ในการนี้ได้ประชุมในระบบ online โปรแกรม Google meet เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส(โควิค- 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด