สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มอบบ้านนักเรียนตาม “โครงการสร้างบ้าน สพฐ. อุ่นไอรักเพื่อเด็กไทย” ศูนย์เครือข่ายฯ หนองกุงศรี 2

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานมอบบ้านนักเรียนตาม “โครงการสร้างบ้าน สพฐ. อุ่นไอรักเพื่อเด็กไทย” เพื่อมอบบ้านให้แก่ เด็กหญิงอภิญญา วงค์สูงยาง นักเรียนโรงเรียนหนองแข้วิทยา ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกุงศรี 2 อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์