สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อรับทราบนโยบายและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดชัยภูมิ ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่่อเนื่อง โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยการประชุมเป็นไปมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและยึดหลัง D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด