ศึกษานิเทศก์​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ เป็นวิทยากรการสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพจิต​ ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ


นายปุณยวัจน์​ ขอบทอง​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ​ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​ (สพป.)​ สุโขทัย​ เขต​ 2​ เป็นวิทยากรการสร้างภูมิคุ้มกัน​และการเสริมสร้างการปรับภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ​ เพื่อให้มีความแข็งแรงพร้อมสู้ภัย​โควิด-19 ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ​องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ​ อำเภอศรีนคร​ จังหวัดสุโขทัย​….. (ปุณยวัจน์… ภาพ/มณีวรรณ… ข่าว)