สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพงรับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

สภานักเรียน โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โดยการรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จากโรงเรียนทั่วประเทศ โครงการ “Mission Innovator 2021” สร้างนวัตกรรมทางสังคม “Mission Innovator : Searching for Resilience in Social Innovation” คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเภท : Innovation Park for Sustainability (S) ด้านการศึกษา (การศึกษาที่เท่าเทียม) รับเงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 150,000 บาท สำหรับนักเรียนที่ร่วมดำเนินกิจกรรม ได้แก่ 1.นาย ภูริพัฒน์ บัวติ๊บ2.นางสาวปวริศ หรือตระกูล3.นางสาวเบญจวรรณ ปัญญาเรือง4.นายกัปตัน เมธา5.นายณัฐวัฒน์ แก้วกีครูที่ปรึกษาสภานักเรียน โรงเรียนสันกำแพง1.นายธีระยุทธ ไชยชนะ2.นางเหมือนฝัน นามปัน