สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ด้วยความตระหนักถึงความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดีมีกฎ ระเบียบ วินัย จากนั้นได้พบปะแสดงความห่วงใยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.และสพฐ.โดยเคร่งครัด ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3