สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการจัดทำแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

         วันที่  3 พฤษภาคม  2564  เวลา 09.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะทำงานจัดทำแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2