ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑ เป็นผู้รับฯ  จาก นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แลนายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้รับฯ โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้มอบฯ ณ ห้องนเรนทราทิตย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๔ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ข้าราชการที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นการส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญ  และกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีต่อไปอย่างยั่งยืน