ผอ.สพม.เชียงใหม่ ร่วมพิธีส่งมอบธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.00 น.นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบธงชาติไทย ในกิจกรรม”วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ” บริเวณลานพลาซ่า สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อส่งต่อธงชาติไทยให้จังหวัดแพร่ ต่อไป โดยมีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียใหม่ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย