สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ผลสอบ​ NT​ คณิตศาสตร์เต็ม 100​ คะแนน

เด็กชายจิรวัฒน์​ มั่นคง​ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง​ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​สุโขทัย​ เขต​ 2​ ทำคะแนนเต็ม​ 100​ คะแนน​ วิชาความสามารถด้านคณิตศาสตร์​ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ (สพฐ.)​ ประจำปีการศึกษา​ 2563….