สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชม รายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ.ครั้งที่ ครั้งที่ 17/2564 ประจำวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร นางสาวปวิชญา สินน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2564 ประจำวันพุธที่ 5 พฤษภาคม  2564 ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯในการนำไปปฏิบัติ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2