สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

         วันที่  5 พฤษภาคม  2564  เวลา 10.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ในระยะเวลา 1 ปี  และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติ และปฏิทิน ในการดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2