ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ทีมบอร์ดบริหาร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี โดยมี ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และนางสาววราภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 ผู้ช่วยเลขานุการ ก่อนการประเมิน คณะกรรมการฯ ได้เดินเยี่ยมชมแต่ละกลุ่มงานในสำนักงาน พร้อมพบปะ และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน จากนั้นได้ดำเนินการประเมิน ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และรายการประเมิน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

จิลลาวัณย์ โคตรจันทร์