สพป.ปจ.2 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

 วันที่  7 พฤษภาคม  2564  เวลา 13.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/ พี่เลี้ยง  (Coaching Team)  ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 2/2564  ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติ และปฏิทิน ในการดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2