สพป.เชียงราย เขต 1 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อCovid-19 ซ้ำ เพื่อย้ำความปลอดภัย มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และการมาใช้บริการ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สพป.เชียงราย เขต 1 นายสมนึก วินุวงษ์ศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ครั้งที่ 2 ภายหลังที่ได้ดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สำนักงาน ลานอเนกประสงค์ ให้ปลอดเชื้อและปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานและผู้ที่ได้มาติดต่อราชการ ตามนโยบายของดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 ที่ได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเพื่อให้การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย