สพป.ชัยนาท จัดรอบรมครูผู้ช่วยโครงการพัฒนาครูมืออาชีพ ในรูปแบบออนไลน์

วันที่  6- 7 พฤษภาคม 2564 นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการอบรมครูผู้ช่วยโครงการพัฒนาครูมืออาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. ผ่านระบบ Video Conference (Google Meet)  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 65 คน โดยมี คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท