โรงเรียนร่วมมอบสิ่งของให้นักรบด่านหน้า

นายรักษ์เมือง  มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกประดู่ อำเภอลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมคณะครู ได้นำน้ำดื่ม กาแฟ ไปมอบให้ชุดด่านตรวจคัดกรองโรคติด ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุข

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายรักษ์เมือง  มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกประดู่ อำเภอลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมคณะครู ได้นำน้ำดื่ม กาแฟ ไปมอบให้ชุดด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –19) ในหมู่บ้านเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รวม ๔ หมู่บ้าน ดังนี้  หมู่ ๖ บ้านโกรกประดู่  หมู่ ๘ บ้านหนองโดนน้อย หมู่ ๑๕ บ้านไทรงาม และหมู่ ๑๖ บ้านร่มเย็น ตำบลโคกกลาง  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุขและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาในเขตพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์