สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดดอนยายหอม และโรงเรียนวัดรางปลาหมอ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564     นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  พร้อมด้วย นายมิน  ประจวบวัน  ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม  ดร.อนุนาถ  ชื่นจิตร์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1    ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจราชการ  สพฐ. นำโดย ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์  ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สอ.สพฐ.)และคณะ  เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนวัดดอนยายหอม และโรงเรียนวัดรางปลาหมอ   โดยทั้ง 2 โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน    โดยทุกท่านให้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19  ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่   https://photos.app.goo.gl/GQhdcufBoyYdw8hv6