คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบาย และแผน นายเกรียงไกร วงศ์ไชยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสีย หายอาคารประกอบ ห้องส้วมแบบ สปช.604/45 และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ของโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้กิ่งไม้หัก โค่นทับกระเบี้องหลังคาได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564  ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจะได้รวบรวมข้อมูล หลักฐานเพื่อเสนอของบประมาณ ซ่อมแซมไปยัง สพฐ.ต่อไป