สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 รับชมการแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด ศธ. และร่วมการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล

 วันที่  11 พฤษภาคม  2564  เวลา 08.30 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนายสุชีพ  ช่วยแก้ว  นายนพดล  ตลับแก้ว  นางพรพนา  บัวอินทร์  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด ศธ. โดยนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ  จากนั้น เวลา 09.00 น. ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564  ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับมอบนโยบายสำคัญและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2