ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ และกล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์และกล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5