สพป.ลำปาง เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง  อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่เมาะ และ อำเภองาว ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต 1