สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. นายบุญส่ง  ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับ ทุกโรงเรียน และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งมั่นพัฒนางานลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค – 19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด