สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ร่วมรับผิดชอบสังคม

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บุคลากรในสำนักงาน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พร้อมใจกันฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งทวีความรุนแรงในปัจจุบันและมีคนติดเชื้อเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โดยการนำของ  นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม  นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรในสำนักงานบางส่วน ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรก     ไปก่อนหน้าแล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์