สพม.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับทราบนโยบายในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วย นางกัญญา โทสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้เข้าร่วมประชุม Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และบุคคลที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) รับชมผ่านสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) จากที่บ้าน