สพป.ลำปาง เขต 1 ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 พร้อมด้วย นายพิชัย สดเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยการดำเนินการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Line Application และ Zoom Application การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย