โครงการฝึกอบรมครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

ด้วยกระทรวงศึกษา ทักษะ และการจ้างงาน แห่งรัฐบาลออสเตรเลีย จัดทำโครงการฝึกอบมรครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยมอบให้ สพฐ.คัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนว 30 คน หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่