การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2564 ของไทย

ด้วยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ในปี พ.ศ.2564 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2564 ของไทย เข้าประกวด สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่