ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

ด้วยกรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลศรีธัญญาได้กำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 และร่วมส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมงานวิชาการ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่