นายณัฐวัฒน์ แก้วกี สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง และคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ รางวัล “ทูตความดี ศรีสยาม”

โรงเรียนสันกำแพง ขอแสดงความยินดี กับ นายณัฐวัฒน์ แก้วกี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง และคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกจากชมรมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ รางวัล “ทูตความดี ศรีสยาม” ประจำปี 2564 สาขาบุคคลต้นแบบด้านการศึกษาดีเด่น