สพฐ. พร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระราชินี’

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ชุมชนวัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

โอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยต่อประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และได้จัดเตรียมอาหารกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)