เลขาธิการ กพฐ.ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รร.อนุบาลแม่เมาะ

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และคณะ เดินทางมาจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และ สพฐ. และเตรียมความพร้อม ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมทั้งเตรียมการต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ของจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 โดยมี นายสมเกียรติ ปงจันตา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 พร้อมคณะ และผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ