เลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

คลิกชมคลิป https://youtu.be/HO8SZAcl660

10 มิถุนายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับเข้ารับวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 4,611 คน แบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรกเข้ารับวันที่ 10 มิถุนายน จำนวน 2,446 คน และที่เหลือทั้งหมดจะเข้ารับวันที่ 11 มิถุนายน นี้

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตนได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ และพบปะเพื่อให้กำลังใจข้าราชการครู บุคลากรในสังกัด รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการฉีดวัคซีน และจากการเยี่ยมชมพบว่าการให้บริการเป็นที่น่าประทับใจ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อให้คำแนะนำเป็นอย่างดี จึงสามารถมั่นใจว่าได้ว่าสถานที่มีความกว้างขวาง มีการจัดการเพื่อเว้นระยะห่าง และมีความปลอดภัยสูง

จากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้นำชมในจุดต่างๆ และให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้วและได้รับข้อความยืนยัน สามารถนำข้อความแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับแบบคัดกรอง ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับข้อความยืนยันก็สามารถนำบัตรประชาชนแสดงเพื่อตรวจสอบสิทธิได้เช่นเดียวกัน โดยมีจุดบริการทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 สำหรับชั่งน้ำหนัก และความดัน จุดที่ 2 เป็นจุดลงทะเบียน และเซ็นเอกสารก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน จุดที่ 3 เป็นจุดที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งมีให้บริการถึง 1,100 จุด และจุดที่ 4 เป็นพื้นที่สำหรับรอสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีนเป็นเวลา 30 นาที รวมเวลาทั้งสิ้นประมาณ 45 นาที โดยพบว่าการฉีดวัคซีนในวันนี้ไปเป็นด้วยความเรียบร้อย

ขอบคุณภาพจาก : น.ส.อรวรรณ เตียวเจริญ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นายกุลบดี อยู่ดี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สพม. 2